Att skriva för webben

Snygg och häftig grafik med rörliga objekt kan möjligen göra din hemsida intressant för ett kort ögonblick. Men om du planerar att sälja produkter eller tjänster via hemsidan så finns det något som är betydligt viktigare än ögongodis – nämligen textinnehållet!

Att skriva för webben är inte detsamma som att skriva för papperstryck. Än idag gör många företag misstaget att plocka texter direkt från sina tryckta broschyrer och slänger in dem på webben, mer eller mindre obearbetade. Föga oväntat blir resultatet oftast dåligt. Den kanske största skillnaden mellan att läsa på en skärm och på papper är att det är bekvämare för ögat när du kan lägga ner ett papper på skrivbordet och sänka blicken nedåt istället för att titta rakt fram som du i regel gör när du läser på en skärm.

En annan avgörande skillnad är att pappersläsare läser linjärt och skärmläsare läser cirkulärt. En hemsida har sällan en början eller slut. Inte som exempelvis en bok eller en broschyr har. Besökaren kommer kanske till din hemsida från en sökmotor eller en länk från någon annan hemsida och klickar sedan runt som hon själv behagar. Du har därför ingen eller väldigt liten kontroll över vad hon läser eller i vilken ordning hon läser det. Dessutom är det bevisat att skärmläsare tycker om att skumläsa. De är ofta målorienterade och letar efter väldigt specifik information när de kommer till din hemsida. Det är därför viktigt att dela upp längre texter i mindre stycken och att markera viktiga ord så att det blir lättare för läsaren att orientera sig i texten.

Att skriva för webben är en konst i sig själv och ställer höga krav på dig som har i uppdrag att skriva företagets texter. Det är via dina texter som era besökare får veta: vem ni ärvad ni görvarför ni gör det ni gör och varför besökaren borde välja er framför någon av era konkurrenter. Det är därför vanskligt att inte försöka förmedla detta på ett övertygande och förtroendeingivande sätt. Lyckligtvis finns det 10 enkla regler du kan följa för att anpassa dina texter för webben:

  1. Skriv sakligt, kom snabbt till poängen och undvik onödiga utlägg.
  2. Använd inte företags- och branschjargong.
  3. Ha lämplig radlängd (inte mer än 70 tecken per rad).
  4. Använd ett typsnitt utan seriffer i löpande text.
  5. Använd punktlistor för att underlätta skumläsning.
  6. Fetmarkera eller kursivera viktiga ord i texten.
  7. Dela upp längre texter i mindre stycken.
  8. Använd underrubriker för varje stycke.
  9. Använd beskrivande rubriker så att läsaren vet vad hon kan förvänta sig i nästa stycke.
  10. Be någon korrekturläsa dina texter.

Följer du dessa regler kommer dina texter att vara väl anpassade för webben och chansen att de blir lästa ökar.